Poradnik turysty


Ośrodki narciarskie w Alpach austriackich są położone na tyle blisko polskiej granicy, że dostępne są dla narciarzy w najbardziej ekonomicznych opcjach transportu czyli zarówno w opcji dojazdu autokarem jak i dojazdu własnego. Ze względu na niewielką odległość stosunkowo rzadko proponowany jest relatywnie droższy transport lotniczy. Regiony narciarskie takie jak Karyntia, Ziemia Salzburska czy Tyrol osiągalne są dla autokaru w przeciągu 12 godzin od wyjazdu z Katowic.

Nieco krócej zajmie transport własnym samochodem. Osoby korzystające z dojazdu własnego powinny pamiętać, że w Austrii używanie autostrad i dróg szybkiego ruchu jest płatne a opłata pobierana jest za pomocą winietki, którą można kupić w oddziałach Polskiego Związku Motorowego, na przygranicznych stacjach benzynowych oraz na austriackich stacjach paliw, kioskach i urzędach pocztowych. Winietkę należy nakleić pod lusterkiem wstecznym lub w lewym górnym rogu przedniej szyby. Warto pamiętać o przyklejeniu winiety z tego względu, że posiadanie nieprzyklejonej winiety zaowocuje takimi samymi kosztami jak jej brak: kierowca będzie musiał obowiązkowo wykupić jednodniową winietę zastępczą w wysokości 120 EUR. Nie warto również ratować sytuacji w momencie gdy nasz pojazd jest zatrzymywany do kontroli: niezatrzymanie samochodu do kontroli jak również próby szybkiego przyklejenia winiety mogą zaowocować jeszcze wyższa kartą w postaci grzywny w wysokości do 3000 EUR.

Na terenie Austrii respektowane są prawo jazdy z całego świata, ale warto wiedzieć, że osoby niepełnoletnie nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych nawet jeśli posiadają prawo jazdy.

Zasady bezpieczeństwa jazdy samochodem na terenie Austrii są takie same jak w Polsce:
  • nie wolno rozmawiać podczas jazdy przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego
  • kierowca, jak również wszyscy pasażerowie obowiązani są posiadać zapięte pasy
  • istnieje obowiązek przewożenia w odpowiednim foteliku dzieci poniżej 15 roku życia o wzroście poniżej 150cm

Dozwolone prędkości:
  • 100 km/h - na drogach krajowych
  • 130 km/h - na autostradach
  • 50 km/h - w terenie zabudowanym oraz
  • 50 km/h na drogach z pierwszeństwem przejazdu (w Grazu: ogólnie 30 km/h, na drogach z pierwszeństwem przejazdu 50 km/h)

Alkohol we krwi:
  • 0,1 promila: zawartość alkoholu dopuszczalna we krwi kierowcy
  • 0,1 - 0,49 promila: zawartość taka jest wykroczeniem a wysokość kary zależy od oceny zdolności do kierowanie pojazdem której dokonuje policjant
  • 0,5 promila i wyżej: zawartość taka grozi mandatem od 218 do 5813 EUR, odebraniem prawa jazdy a nawet kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności
Opady śniegu wymagają od kierowców używania zimowych opon a w wyższych rejonach także łańcuchów. Warto ponadto pamiętać o obowiązku posiadania przez kierowcę pomarańczowej lub żółtej kamizelki odblaskowej (kamizelki dostępne są na wszystkich stacjach benzynowych w cenie ok 5 EUR, brak kamizelki to znacznie wyższy koszt w postaci mandatu w wysokości przynajmniej 100 EUR).

Kaski narciarskie
Wybierając się na narty do Austrii wraz z rodziną należy pamiętać, że w większości austriackich regionów narciarskich dzieci do 15 roku życia mają obowiązek jazdy na nartach w kasku. Za wyposażenie dziecka w kask odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. Pełnoletni narciarze nie mają obowiązku jazdy na nartach w kasku, ale ze względów bezpieczeństwa jest on zalecany.

Ubezpieczenie
Od 1 maja 2004 roku, czyli od akcesji Polski do Unii Europejskiej, osoby opłacające składki na Narodowy Fundusz Zdrowia i wyjeżdżające w celach turystycznych do krajów Unii Europejskiej, mają dostęp do tamtejszej publicznej opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy danego kraju. Pomoc udzielana jest na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Niebieska, plastikowa karta EKUZ uprawniająca do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich jest niekiedy dokumentem bardziej rozpoznawalnym od ubezpieczenie wykupionego w firmie ubezpieczeniowej. Warto więc wybrać tę kartę z NFZ przed wyjazdem i mieć ją ze sobą podczas imprezy. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie, najczęściej od ręki w regionalnym oddziale NFZ. W razie braku karty EKUZ może się zdarzyć, że w momencie wystąpienia nagłego wypadku osoba poszkodowana będzie musiała zapłacić gotówką za koszty leczenia na miejscu i dopiero po powrocie starać się o zwrot poniesionych kosztów. Niestety nie zależy to od rodzaju ubezpieczenia, ale od zagranicznej placówki medycznej, która udziela pomocy. Karta EKUZ często rozwiązuje ten problem.